Legendární televizní hlasatel Alexander Hemala v Dámě a Královi: Kvůli roli strávil v maskérně hodiny!